लॉगिन
 
संपर्क
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
प्रकल्प संचालक आत्मा DR.PRAKASH B.PAWAR 07132222409 9987721961 pdatmagad2012@rediffmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक BALU PREMDAS GAIKWAD 07132222409 8275396766 pdatmagad2012@rediffmail.com
लेखा-नि-लिपिक shri.Dnyaneshwar Gedam 07132222409 9404129564 pdatmagad2012@rediffmail.com