लॉगिन
 

आत्मा व्यवस्थापन समिति

अ.क्र. फोटो माहिती
1.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ.प्रकाश पवार
प्रकल्प संचालक आत्मा
अध्यक्ष
9987721961

2.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री अनंत नारायण पोटे
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी
सदस्य
9975553579

3.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री पि एम बुर्ले
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
सदस्य
---

4.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री जाम्भुले
जिल्हा उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
सदस्य
9422802247

5.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
जी राठोड
जिल्हा उप आयुक्त रेशीम उधोग
सदस्य
---

6.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री संदीप कराडे
प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र
सदस्य
---

7.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
रिक्त
प्रमुख प्रादेशिक संशोधन केंद्र
सदस्य
---

8.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
सातपुते
प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
सदस्य
---

9.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डि.ऍम.खोले
जिल्हा व्यवस्थापक नाबार्ड बँक
सदस्य
---

10.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
सुनील पाटिल
प्रमुख जिल्हा अग्रणी बँक
सदस्य
---

11.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
खर्चे
प्रतिनिधी निविष्ठा वितरक
सदस्य
9422523752

12.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
अविनाश गेडाम
प्रतिनिधी प्रगतशील शेतकरी (पुरुष)
सदस्य
---

13.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
प्रतिभाताई चौधरी
प्रतिंनिधी प्रगतशील शेतकरी (महिला-१)
सदस्य
---

14.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
रिक्त
प्रकल्प उपसंचालक आत्मा
सदस्य सचिव
---